Privola

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE  I OBRADU OSOBNIH PODATAKA (FOTOGRAFIJA) U SVRHU PROMOCIJE I PRAĆENJA KONFERENCIJE BSIDES ZAGREB

Dajem svoju privolu za obradu osobnih podataka (snimanje fotografija i objavu fotografija na mrežnim stranicama Srca, na društvenim mrežama, u objavama za medije i tiskanim materijalima vezanim uz rad Srca) u svrhu promocije i praćenja konferencije BSides Zagreb.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od Srca kao voditelja obrade mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prenosivost podataka.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka Srca: zop@srce.hr ili putem pošte na adresu sjedišta Srca (dodatne informacije objavljene su na web stranicama Srca – www.srce.unizg.hr/kontakt).

Pritužba na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

Srce obrađuje osobne podatke u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018), uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. 

Srce neće Vaše osobne podatke koji su prikupljeni temeljem ove privole prosljeđivati trećim osobama.

Osobni podaci prikupljeni temeljem ove privole bit će pohranjeni i obrađivani isključivo u navedeve svrhu svrhu i isključivo u razdoblju do povlačenja privole.